Почетна/Студии/Прв Циклус

Прв циклус

Четиригодишни студии за студентите запишани од 2017/2018 год

  1. Е – бизнис (4+1)
  2. Менаџмент (4+1)
  3. Сметководство и ревизија (4+1)
  4. Меѓународен бизнис (4+1)
  5. Маркетинг менаџмент (4+1)
  6. Банкарство и финансии (4+1)

Четиригодишни студии (за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2016/2017 год.)

Четиригодишни студии (за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2016/2017 год.)