Доценти

Проф. д-р Рената Петровкса Нечскоска

Доцент

Проф. д-р Никола Димески

Доцент

Проф. д-р Елена Цицковска

Доцент