Почетна/За Факултетот/Правилници и документи/Специфични дескриптори на квалификации за студиските програми

Специфични дескриптори на квалификации за студиските програми