Прв циклус

Mоето Еразмус+ искуство

Со самото запишување на Економски факултет-Прилеп бев одлучен дека ќе студирам еден семестар надвор од нашата држава со цел да соберам разновидни искуства. Еразмус + програмата и големиот број Универзитети со кои што Економскиот [...]