Latest News2015-12-02T10:52:51+00:00
1801, 2022

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

By |јануари 18, 2022|Categories: Огласна табла|

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека пријавување на испитите за фебруарска сесија ќе се врши во периодот од 24.01.2022 – 28.01.2022 год. од 09:00 до 12:00 часот

1701, 2022

Соопштение трет циклус

By |јануари 17, 2022|Categories: Огласна табла|

Им се соопштува на студентите запишани на трет циклус докторски студии на Економски факултет-Прилеп дека пријавувањето на испитите за февруарски испитен рок ќе биде од 31/01/2022 год. до 04/02/2022 год.

1301, 2022

WORK & TRAVEL ПРОГРАМА

By |јануари 13, 2022|Categories: Новости, Огласна табла|

Искористете ја можноста и поминете го летото активно. Бидете дел од програмата WORK & TRAVEL која ви дава можност да зарботите и да остварите нови пријателства. Настанот можете да го следите преку Google meet платформата, на следниот линк: https://meet.google.com/qkn-ghco-dmz

1201, 2022

Прелиминарни резултати од прв поправен и втор колоквиум по Пари и банкарство одржан на 11.01.2022

By |јануари 12, 2022|Categories: Огласна табла, Резултати од испити, Резултати од испити прв циклус|

ВЕБ-Прелиминарни-резултати-од-прв-поправен-и-втор-колоквиум-по-Пари-и-банкарство-одржан-на-11.01.2022.xls

2712, 2021

Доц. д-р Емилија Ѓорѓиоска

By |декември 27, 2021|Categories: Доценти|

Доц. д-р Емилија Ѓорѓиоска Доцент Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00 Кадар Трговско право Меѓународно стопанско право СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ : Еmilija Gjorgjiоska PhD, Dijana Gorgieva PhD, Zorica Stoilеva PhD, COMPARATIVE PROCESS SOLUTIONS TO DEAL WITH THE COVID – 19 PANDEMIC WITH SPECIAL FOCUS ON THE SITUATION IN CIVIL PROCEEDINGS IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, Law Review Volume 11 Issue 2 Year 2020, pp.1-10. [...]

2212, 2021

Соопштение – пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок

By |декември 22, 2021|Categories: Огласна табла|

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок ќе биди во периодот од: - Од 10.01.2022 год. до 14.01.2022 год. Студентите кои немат да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.  

1712, 2021

Соопштение

By |декември 17, 2021|Categories: Огласна табла|

Им се соопштува на редовните студенти од прва година на прв циклус студии запишани во академската 2021/2022 год. да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред: на ден 20.12.2021г.студентите со досие бр. 01 до 44 на ден 21.12.2021г.студентите со досие бр. 45 до 88 Придржувањето кон распоредот е задолжително. Прегледите ќе се обават во Здравствен дом Прилеп во соба број 51. од 08 до 13 час. При тоа студентите со [...]

212, 2021

Резултати од испит по предметот Маркетинг истражување – напредно ниво одржан на 17.11.2021

By |декември 2, 2021|Categories: Огласна табла, Резултати од испити, Резултати од испити втор циклус|

Резултати од испит по предметот Маркетинг истражување - напредно ниво одржан на 17.11.2021

2311, 2021

Прелиминарни резултати од I колоквиум по Меѓународни сметководствени стандарди одржан на 08.11.2021

By |ноември 23, 2021|Categories: Огласна табла, Резултати од испити, Резултати од испити прв циклус|

ВЕБ-Прелиминарни-резултати-од-I-колоквиум-по-Меѓународни-сметководствени-стандарди-одржан-на-08.11.2021.docx

1311, 2021

проф. д-р Димко Кокароски

By |ноември 13, 2021|Categories: Некатегоризирано|

Проф д-р Димко Кокароски Кадар Девизен систем и девизно работење Монетарна економија Меѓународни бизнис финансии Управување со ризици во банкарството Банки и банкарски системи Банкарство Биографија Датум и место  на раѓање: 18.09.1950 година, Варош- Прилеп, Република Македонија Адреса:ул. Борка Лопач, бр. 54, Прилеп Образование: дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, Универзитет „ Св. Кирил Методиј“ – Скопје, постдипломски студии, магистер на економски науки, [...]

1111, 2021

Центар за професионални обуки и кариерен развој на Економски факултет – Прилеп Вебинар „ Бизнис искуства и предизвици “

By |ноември 11, 2021|Categories: Новости|

Центарот за професионални обуки и кариерен развој на Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св.Климент Охридски“  -  Битола организира вебинар на тема „Бизнис искуства и предизвици“. Предавачи на вебинарот ќе бидат искусни и успешни претприемачи –алумнисти на прв, втор и трет циклус студии на Економски факултет – Прилеп. Вебинарот ќе се одржи на 17 ноември 2021 година со почеток во 13:00 часот на онлајн платформата Google Meet. За учество на [...]

611, 2021

Соопштение

By |ноември 6, 2021|Categories: Огласна табла, Соопштенија|

Се известуваат студентите запишани на III циклус докторски студии дека пријавувањето на испитите за ноемвриска испитна сесија ќе биде од 01.11.2021 до 05.11.2021

611, 2021

Резултати од практичниот дел од испитот по предметот „Интернет технологии“ (5. семестар) за Ноемвриската испитна сесија, 2021 (прв циклус)

By |ноември 6, 2021|Categories: Огласна табла, Резултати од испити, Резултати од испити прв циклус|

IT - 03.11.2021 (prakticen del) - konecni web

511, 2021

Соопштение

By |ноември 5, 2021|Categories: Огласна табла|

Им се соопштува на студентите од трета година кои што го слушаат предметот банкарско сметководство, дека се врши промена на терминот за одржување на наставата во среда, односно новиот термин на часовите ќе биде од 11 часот (среда)

311, 2021

Соопштение

By |ноември 3, 2021|Categories: Огласна табла|

Се известуваат студентите запишани на III циклус докторски студии дека пријавувањето на испитите за ноемвриска испитна сесија ќе биде од 01.11.2021 до 05.11.2021

1902, 2021

11th International Conference

By |февруари 19, 2021|Categories: Новости|

About Organizer The establishment of the Faculty of Economics - Prilep in the education system of the Republic of Macedonia, the first stage of its development, began in 1960 with the establishment of the Specialised School of Accounting. Between 1976 and 1977 with the organisational restructure of the Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, the Faculty of Economics - Prilep is integrated with the Institute of Economics and [...]

1902, 2021

Еквилибриум 31

By |февруари 19, 2021|Categories: Новости|

Еквилибриум 31

902, 2021

м-р Спиро Лазароски

By |февруари 9, 2021|Categories: Асистенти|

м-р Спиро Лазароски Асистент Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00 Кадар Вовед во економската глобализација Девизен систем и девизно работење Макроекономска анализа и политика Меѓународен бизнис Меѓународна економија Меѓународни односи МНК и стратегиски алијанси Монетарна економија Основи на економијата Развој на економска мисла Теорија и политика на економски развој Финансиско сметководство Економска глобализација Менаџерска економија - II циклус на студии Бизнис информатика Економија на иновации [...]

902, 2021

д-р Рената Петревска Нечкоска

By |февруари 9, 2021|Categories: Доценти|

Проф д-р Рената Петревска Нечкоска Доцент Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00 Кадар Германски јазик Германски јазик 2 Германски јазик 1 Германски јазик 3 Биографија Renata Petrevska Nechkoska CV 2019.pdf Книги https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ Престои https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ Трудови и конф. https://biblio.ugent.be/person/000130324045 Др. активности http://moodle.eccfp.edu.mk/course/view.php?id=173 Документи за избор во звање Билтен 438 од 01.02.2018 год. http://uklo.edu.mk/filemanager/Bilten/2018/Bilten%20438.pdf Одлука за избор File

902, 2021

д-р Елена Цицковска

By |февруари 9, 2021|Categories: Доценти|

Проф д-р Елена Цицковска Доцент Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00 Кадар Германски јазик Германски јазик 2 Германски јазик 1 Германски јазик 3

902, 2021

д-р Никола Димески

By |февруари 9, 2021|Categories: Доценти|

Проф д-р Никола Димески Доцент Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00 Кадар Англиски јазик

902, 2021

проф. д-р Наташа Трајкова

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Наташа Трајкова Вонреден Професор Консултации Понеделник и Среда во 11.00-13.00. Консултациите треба да се најават ден однапред по е-маил. Кадар Бизнис планирање Стратегиски менаџмент Вовед во бизнис Стратегиски менаџмент - напредно ниво Организациска култура и деловна етика Глобални снабдувачки синџири Иновациски менаџмент Корпорациски иновации и меѓународен бизнис Лидерство и организациски промени Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири Bilten_439_pages_1_14 izbor_natasa [...]

902, 2021

проф. д-р Моника Ангелоска – Дичовска

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф. д-р Моника Ангелоска - Дичовска Вонреден Професор Консултации Вторник и Петок од 12:00 до 14:00 часот Кадар Бизнис планирање Стратегиски менаџмент Вовед во бизнис Стратегиски менаџмент - напредно ниво Организациска култура и деловна етика Глобални снабдувачки синџири Иновациски менаџмент Корпорациски иновации и меѓународен бизнис Лидерство и организациски промени Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири Реферат за избор Одлука за избор [...]

902, 2021

проф. д-р Љупче Маркушески

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Љупче Маркушески Вонреден Професор Консултации Понеделник и четврток од 11.00 до 13.00 часот Кадар Експертски системи Моделирање на економски појави и процеси Теорија на одлучување Одлуза за избор Реферат за избор Биографија БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  проф.  д-р Љупче Маркушески,  Економски факултет-Прилеп  Датум на раѓање: 12.02.1962 г. во Прилеп;  Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп; Постдипломски студии: Управување со економските системи, Економски факултет [...]

902, 2021

проф. д-р Дејан Крстевски

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Дејан Крстевски Вонреден Професор Консултации Четврток од 10 до 12 часот Кадар Практикум за менаџерско сметководство Менаџерско сметководство - напредно ниво Биографија EXECUTIVE SUMMARY University Professor, CFO and PhD with strong international background. Play a key role in the ongoing development, facilitation, and management of undergraduate and graduate courses within University’s Master of Business Administration, Corporate Finance and Managerial Accounting programs delivered to students [...]

902, 2021

проф. д-р Снежана Обедниковска

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Снежана Обедниковска Вонреден Професор Консултации среда 10.30h – 12.30h; понеделник 10.30 h- 12.30h Потребна е најава на маил за консултациите. Кадар Маркетинг истражување Маркетинг менаџмент Однесување на потрошувачите Маркетинг и иновации Маркетинг информациски системи Интернет маркетинг силабас Маркетинг-напредно ниво- студиска програма Лидерство и организациска промена- студиска програма Однесување на потрошувачите - студиска програма Одлука за избор Реферат за избор [...]

902, 2021

проф. д-р Мирослав Андоновски

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Мирослав Андоновски Вонреден Професор Консултации Понеделник 10 – 12ч. Петок 10 : 30 – 12 : 30 ч. Кадар Меѓународно стопанско право Право на Европска унија Трговско право Право на електронска трговија Иновации и интелектуална сопственост Корпорациски иновации и меѓународен бизнис ОДЛУКА ЗА ИЗБОР План за работа за предметот Иновации и интелектуална сопственост (втор циклус на студии) – 2018/2019 [...]

902, 2021

проф. д-р Илија Христоски

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Илија Христоски Вонреден Професор Консултации Вторник од 10:00h до 12:00h Четврток од 10:00h до 12:00h Кадар Интернет технологии - напредно ниво Бази на податоци Интернет технологии Напредно компјутерско програмирање Big Data технологии Информациски менаџмент Одлука за избор Реферат Биографија Роден е на 28.08.1967 год. во Прилеп. Основно и средно образование завршува во Прилеп, со континуиран одличен успех - првенец [...]

902, 2021

проф. д-р Дејан Здравески

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Дејан Здравески Вонреден Професор Консултации Вторник од 10:00h до 12:00h Четврток од 10:00h до 12:00h Кадар WEB дизајн WEB програмирање Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии Клауд компјутинг Одлука за избор Реферат за избор Биографија Датум и место на раѓање: 01.02.1977 год во Прилеп Средното образование - ЕМУЦ “Ѓорѓи Наумов”-Битола Дипломиран економист, Економски факултет во Прилеп, Статистичко-Кибернетската насока 2008 год., Магистер по [...]

902, 2021

проф. д-р Татјана Спасеска

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Татјана Спасеска Редовен Професор Консултации Среда од 10-12 и четврток од 10-12 часот. Кадар Реферат Одлука Биографија Анета Ристеска е родена 1982 година во Прилеп. Додипломските студии ги завршува на 18 октомври 2004г на Економскиот факултет во Прилеп ( насока Сметководство, финансии и ревизија). Веднаш по дипломирањето, студиите ги продолжува  на последипломскиот  студиум “Бизнис Администрација МБА –менаџмент” и истите ги [...]

902, 2021

проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Анета Ристеска Јанкулоска Вонреден Професор Консултации понеделник: 10:30-12:30 часот; четврток: 8:30-10:30 часот. Кадар Меѓународен менаџмент Стратегиски менаџмент Менаџмент - II циклус на студии Меѓународен бизнис - напредно ниво Менаџмент на мали и средни бизниси Бизнис логистика Маркетинг канали Глобални снабдувачки синџири Лидерство и организациски промени Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири Реферат Одлука Биографија Анета Ристеска е родена 1982 [...]

902, 2021

проф. д-р Зоран Николовски

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Зоран Николоски Вонреден Професор Консултации Понеделник 13.00-15.00 часот ; Среда 13.00-15.00 часот Кадар Француски јазик Одлука за избор Реферат за избор Биографија Образование:  Постдокторски студии: 2016: "Etudes des emprunts au français et à l'anglais et les recherches sociolinguistique en Roumanie", Département de langue et littérature françaises, Faculté des langues et littératures étrangères, Université de Bucarest-Roumanie. Докторски студии:  2012:  Доктор на филолошки [...]

902, 2021

проф. д-р Игор Здравкоски

By |февруари 9, 2021|Categories: Вонредни професори|

Проф д-р Игор Здравкоски Вонреден Професор Консултации Среда од 10 до 12 и Четврток од 10 до 12 часот Кадар Деловна анализа Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации Практикум за менаџерско сметководство Менаџерско сметководство - напредно ниво Одлука Реферат за избор Биографија Д-р Игор Здравкоски, вонреден професор Датум на раѓање : 20 април 1974 година во Прилеп Образование : Дипломиран [...]

902, 2021

проф. д-р Мери Бошкоска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Мери Бошкоска Редовен Професор Кадар Меѓународен маркетинг Монетарна економија Меѓународни бизнис финансии Финансирање на проекти Менаџмент на квалитет Управување со ризици во банкарството План – Монетарна економија План – Менаџмент на квалитет План – Финансирање на проекти Одлука за избор

902, 2021

проф. д-р Оливера Костоска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Оливера Костоска Редовен Професор Кадар Европска економска интеграција Меѓународни институции и организации Вовед во бизнис Економија на Европска Унија Стратегиски иновациски менаџмент (втор циклус студии) Меѓународен бизнис (трет циклус студии) Меѓународен бизнис - напредно ниво (трет циклус студии) Реферат за избор Одлука за избор Биографија КУСИ БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ Д-р Оливера Костоска е родена во Прилеп, каде што го [...]

902, 2021

проф. д-р Марјан Ангелески

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Марјан Ангелески Редовен Професор Консултации Понеделник 9:30-11:30; Петок 9:30-11:30 Кадар Електронски бизнис Проектен менаџмент Е-бизнис менаџмент Реферат и одлука за избор Биографија Д-р Марјан Ангелески е роден на 21.06.1976 година во Прилеп, каде што го завршува основното и средното гимназиско образование. Дипломирал на Природно – математичкиот факултет во Скопје. Магистрира на Економскиот факултет во Прилеп со одбраната на магистерскиот труд [...]

902, 2021

проф. д-р Драгица Оџаклиеска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Драгица Оџаклиеска Редовен Професор Консултации Понеделник од 10:00 до 12:00 ч. Среда од 10:00 до 12:00 ч. Кадар Меѓународни финансии Монетарна економија Пари и банкарство Монетарна економија – напредно ниво Менаџмент со финансиски ресурси Портфолио менаџмент Управување со обртни средства РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ОДЛУКА ЗА ИЗБОР Биографија Драгица Оџаклиеска е родена е на 03.02.1980 година во Прилеп. Дипломира на [...]

902, 2021

проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Снежана Мојсовска Саламовска Редовен Професор Консултации вторник 9.00-10.30, четврток 11.15-12.45 Кадар Маркетинг истражување Менаџмент Маркетинг истражување - напредно ниво Менаџмент - II циклус на студии Магистерски труд Маркетинг истражување - напредно ниво Менаџмент Организациски менаџмент Семинар: Маркетинг истражување - напредно ниво Предмет од научното поле - економски науки Дипломска работа Организациски менаџмент - II циклус на студии Бренд менаџмент Одлука [...]

902, 2021

проф. д-р Сашо Атанасоски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Сашо Атанасоски Редовен Професор Консултации Понеделник од 10:30 до 12:30 ч. Среда од 10:30 до 12:30 ч. Кадар Вовед во економската глобализација Меѓународни односи Основи на економијата Економска глобализација Менаџерска економија - II циклус на студии Избор Реферат Биографија Роден : 22.08.1960 Образование : Факултет за политички науки – насока меѓународни односи – Београд, 1984 година Магистратура – Економски [...]

902, 2021

проф. д-р Сузана Талеска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Сузана Талеска Редовен Професор Консултации Вторник од 11:00 до 13:00 ч. Четврток од 09:00 до 11:00 ч. Кадар Принципи и организација на сметководството Финансиско сметководство Финансиски извештаи Финансиско сметководство - напредно ниво Одлука Реферат Биографија Датум на раѓање: 01/04/1957 Година на завршување на факултет: 1979 Година на магистрирање: 1988 Година на докторирање: 1995 Области од научен интерес: Финансиско сметководство, [...]

902, 2021

проф. д-р Коста Сотироски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Коста Сотироски Редовен Професор Консултации Понеделник од 10 и 30 до 12 и 30; Вторник од 10 и 30 до 12 и 30 Кадар Менаџмент информациски системи Статистика за економисти Е-бизнис менаџмент Современи трендови во бизнис информатиката Деловна информатика ERP системи Big Data технологии Реферат Одлука Биографија Сотироски д-р Коста е роден 1963 год. во Крушево. На Економскиот факултет [...]

902, 2021

проф. д-р Маргарита Јанеска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Маргарита Јанеска Редовен Професор Консултации Понеделник од 10 и 30 до 12 и 30; Вторник од 10 и 30 до 12 и 30 Кадар Математика за економисти Менаџмент информациски системи Финансиска и актуарска математика Проектен менаџмент ОДЛУКА ЗА ИЗБОР РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР Биографија Родена е 1966 во Прилеп. На Економскиот факултет-Прилеп дипломирала во 1988 год. на економско-статистичко-кибернетската насока, а [...]

902, 2021

проф. д-р Гордана Витанова

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Гордана Витанова Редовен Професор Кадар Сметководство Финансиски пазари и институции Сметководство со сметководствени информации Пазар на капитал и финансиски институции Финансиско сметководство - напредно ниво Пазар на капитал и берзанско работење План за работа по предметот Инвестициско банкарство втор циклус План за работа по предметот Пазар на капитал и финансиски институции втор циклус План за работа по предметот [...]

902, 2021

проф. д-р Ѓорѓи Манчески

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Ѓорѓи Манчески Редовен Професор Консултации Вторник, четврток 12:00-14:00 часот Кадар Интернет технологии - напредно ниво Оптимизација на бизнис процеси Бизнис информатика Компјутерско програмирање ERP системи ​ Реферат Одлука Биографија Ѓорѓи Манчески е роден 1968 год. во Прилеп. На Електротехничкиот факултет- Скопје дипломирал 1992 год. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет-Прилеп, и тоа во 1998, односно 2004 година. Последниот избор во [...]

902, 2021

проф. д-р Димитар Николоски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Димитар Николоски Редовен Професор Консултации понеделник 11:00-13:00 и четврток 9:30-11:30 Кадар Анализа на временските серии Економетрија Теорија на статистичко заклучување Економија на труд Иновации и интелектуална сопственост Методологија на научно истажување ОДЛУКА ЗА ИЗБОР План, Економетрија План, Економија на труд РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР Биографија Димитар Николоски е роден 1974 година во Велес. Дипломирал на Економскиот факултет во Прилеп во [...]

902, 2021

проф. д-р Пеце Николовски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Пеце Николовски Редовен Професор Кадар Интернa и екстерна ревизија Меѓународни сметководствени стандарди Организација на ревизијата Фискална ревизија Ревизија - напредно ниво Ревизија Биографија Д-р Пеце Николовски е редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп. Роден е на 14,02,1971 година во Битола, каде што го завршува основното образование и средното Екномско училиште „Јане Сандански“. Дипломските студии по економија ги [...]

902, 2021

проф. д-р Мирослав Гвероски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Мирослав Гвероски Редовен Професор Консултации понеделник и петок од 10 до 12 часот Кадар Инвестиционен менаџмент Макроекономска анализа и политика Претприемништво и мали бизниси Развој на економска мисла Теорија и политика на економски развој Менаџмент на мали и средни бизниси Претприемништво План за работа за предметотЕкономска глобализација втор циклус План за работа за предметот Теорија и политика на [...]

902, 2021

проф. д-р Гоце Менкиноски

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Гоце Менкиноски Редовен Професор Консултации Понеделник: од 10:30-12:30 часот; Среда: од 10:30-12:30 часот Кадар Канали на дистрибуција Меѓународен маркетинг Маркетинг канали План за работа по предметот Маркетинг комуникации План за работа по предметот Маркетинг канали План за работа по предметот Меѓународен маректинг Реферат за избор

902, 2021

проф. д-р Каролина Илиеска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Каролина Илиеска Редовен Професор Консултации Понеделник 9ч-11ч; Вторник 10ч30мин-12ч 30мин Кадар Деловно комуницирање Маркетинг Маркетинг на услужни дејности Меѓународен маркетинг Е-маркетинг комуникации Маркетинг комуникации Е-Маркетинг Силабас Деловно комуницирање напредно ниво Втор циклус Силабас Е-маркетинг Втор циклус Силабас Маркетинг напредно ниво Втор циклус Силабас Маркетинг комуникации Втор циклус Силабас Маркетинг Прв циклус Силабас Маркетинг на услужни дејности Прв циклус РЕФЕРАТ [...]

902, 2021

проф. д-р Гордана Трајкоска

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Гордана Трајкоска Редовен Професор Кадар Финансиска теорија и политика Финансиски менаџмент Економика на јавен сектор Пазар на капитал и финансиски институции Менаџмент со финансиски ресурси Портфолио менаџмент Управување со обртни средства Реферат за избор Одлука за избор Биографија Трајкоска д-р Гордана е родена во Прилеп на 08.04.1957 год. Дипломирала на Економскиот факултет – Прилеп на економско- финансиската насока [...]

902, 2021

проф. д-р Љупчо Печијарески

By |февруари 9, 2021|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Мери Бошкоска Редовен Професор Консултации Понеделник 9.30 – 11.00 Среда 11.45 – 13.15 Кадар Деловно комуницирање Менаџмент на човечки ресурси Социологија Социологија со социологија на трудот Организациска култура и деловна етика План за работа по предметот организациска култура и деловна етика План за работа по предметот лидерство и организациски промени План за работа по предметот менаџмент на човечки ресурси [...]

911, 2020

Проф. д-р Славица Роческа

By |ноември 9, 2020|Categories: Редовни професори|

Проф д-р Славица Роческа Редовен Професор Кадар Економика на надворешна трговија Меѓународен бизнис Меѓународна економија МНК и стратегиски алијанси Меѓународна трговија - втор циклус Меѓународен бизнис - напредно ниво Меѓународна трговија Биографија Области на научна преокупација  : меѓународната економија, меѓународниот бизнис , иновации. Редовен професор по предметите меѓународна економија, меѓународен бизнис и меѓународна трговија на Економски факултет-Прилеп. Работа_по_предметот_меѓународна_економија План_за_работа_по_предметот_меѓународен_бизнис_втор_циклус План_за_работа_по_предметот_меѓународна_трговија_втор_циклус [...]

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top