Им се соопштува на студентите запишани на трет циклус студии дека пријавувањето на испити за Јунски испитен рок ќе се врши од 28.05.2024 год. – 31.05.2024 год.

Економски факултет – Прилеп