Им се соопштува на студентите запишани на Втор циклус студии дека пријавувањето на испити за Јунски испитен рок ќе се врши од 27.05.2024 год. – 31.05.2024 год.