На 17.05.2024 година беше потпишан договор за билатерална соработка со Економскиот факултет од Суботица, Србија.

Со овој договор се создаде институционална основа за поинтензивна соработка меѓу Факултетите во областа на наставата и науката, со посебен фокус на проектната соработка.