Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за јунскиот испитен рок ќе биди во периодот од:

  • Од 20.5.2024 год до 23.05.2024год

Студентите имаат можност пријавувањето на испитите да го реализираат електронски преку iknow системот и истите треба да донесат испитна пријава најкасно  на денот на испитот.