РАСПОРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР