Се известуваат студентите дека усниот испит по предметот Деловен англиски јазик се презакажува за во понеделник, 29.04.2024 година, во 10 часот во канцеларија бр. 26.