Внесувањето на оценки во индекс по предметите: Финансиско сметководство, Меѓународни сметководствени стандарди и Ревизија кај проф. д-р Пеце Николовски е закажано на ден 04.04.2024 (четврток) од 10:30 до 11:00 часот.