Им се соопштува на студентите запишани на трет циклус студии дека пријавувањето на испити за Априлски испитен рок ќе се врши од 28.03.2024 год. – 02.04.2024 год.

Економски факултет – Прилеп