С О О П Ш Т Е Н И Е

Им се соопштува на студентите запишани на Втор циклус студии дека пријавувањето на испити за Априлски испитен рок ќе се врши од 01.04.2024 год. – 04.04.2024 год.

Економски факултет – Прилеп