Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парен семестар, за академската 2023/2024 година ќе се врши во периодот од 05.02.2024 година до 23.02.2024 година.