Консултациите по предметите Финансиско сметководство и Ревизија можат да се направат на 18.01.2024 година во 10:00 часот кај предметниот наставник проф. д-р Пеце Николовски.