Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека пријавувањето на испитите за февруарскиот испитен рок ќе се врши во периодот од:

  • Од 15.01.2024 год до 18.01.2024 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.