Им се соопштува на редовните студенти прв циклус студии од првагодина запишани во академската 2023/2024 год. да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

  • на ден 15.01.2024г.студентите со досие бр. 01 до 50
  • на ден 16.01.2024г.студентите со досие бр. 51 до 101

Придржувањето кон распоредот е задолжително. Прегледите ќе се обават во Здравствен дом Прилеп во соба број 51 од 08 до13,00 часот. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација(задолжително).

Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар.