Се известуваат дипломираните  студенти, кои дипломирале до 20.10.2023 година, дека Факултетот организира промоција на 21.12.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот.

 

06.12.2023  год.                Економски факултет-Прилеп

     П р и л е п