Им се соопштува на студентите на втор циклус студии, дека во периодот од 22.05.2023 – 02.06.2023 год. ќе се врши пријавување на испитите за Јунска испитна сесија академска 2022/2023 година.