Им се соопштува на сите студенти на трет циклус студии дека пријавувањата на испитите за јунска испитна сесија 2023 година ќе се вршат од 29.05. до 01.06.2023 година.