Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за јунскиот испитен рок ќе биди во периодот од: 

  • Од 22.05.2023 год до 26.05.2023год

Студентите имаат можност пријавувањето на испитите да го реализираат електронски преку iknow системот и истите треба да донесат испитна пријава најкасно  на денот на испитот.