Им се соопштува на студентите на втор циклус студии, дека во периодот од 20.03.2023 – 31.03.2023 год. ќе се врши пријавување на испитите за Априлска испитна сесија академска 2022/2023 година.

Економски факултет – Прилеп