РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО АПРИЛСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2023 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ