Им се соопштува на студентите дека фотографирањето на апсолвенти и магистранти за табло ќе се одвива во ,,Фото Зрак” од 20.03. до 26.03. Сите студенти кои сакаат да се фотографираат за табло да се обратат кај студентот Кристина Димитриеска на следниот e-mail: kristina.dimitrieska@uklo.edu.mk