Почитувани студенти,
Објавен е изменет распоред за настава за зимскиот семестар од академската 2022/2023 година. Овој распоред ќе започне да се спроведува од понеделник, 07.11.2022 година. Измените се генерално во просториите за одржување на наставата, но и во терминот за започнување на истата. Напоменуваме дека наставата ќе започнува од 8.30 часот.