ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО СТУДЕНСКО СОБРАНИЕ