ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ,
ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЕКОНОМИЈА НА ЕВРОПСКА УНИЈА И ВОВЕД ВО БИЗНИС МОЖЕТЕ ДА ЗЕМЕТЕ НА ДЕН 16.09.2022 (ПЕТОК) ВО 11:30 ЧАСОТ ВО КАБИНЕТОТ НА ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕРА КОСТОСКА.