ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 26.05. ДО 02.06.2022 ГОДИНА.