ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 18..05.ДО 31.05.2022 ГОДИНА