• одлична можност за стипендирање студенти-франкофони за реализација на меѓународна стручна пракса во институции и организации со француски работен јазик
  • времетраење на престојот од еден до три месеци, во периодот помеѓу 18 април и 17 декември оваа година,
  • линк до online апликацијата: http://formulaires.auf.org/,
  • повеќе информации во врска со пријавувањето може да добиете со преземање на Повикот од веб-страната на УКЛО: https://uklo.edu.mk/blog/povik-auf/.