Почитувани студенти,

Објавен е повикот за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за академска 2022/2023

Крајниот рок за аплицирање за мобилност во рамки на Еразмус+ програмата е 15.03.2022 год.

Право на пријавување на повикот имаат: редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот!

Потребни документи за пријавување

  • Пополнет формулар за пријавување (Student Application Form)
  • Потврда за редовен студент
  • Уверение за положени испити
  • CV (Europass формат)
  • Мотивациско писмо
  • Документ/потврда за познавање англиски или јазикот на институцијата каде што ќе се реализира мобилноста

Сите документи се достапни на web страницата на УКЛО (https://uklo.edu.mk/sorabotka/mobilnost/)

Потребните документи за аплицирање да се достават кај Еразмус+ координаторот на Економски факултет-Прилеп, проф.д-р Татјана Спасеска, најкасно до 15.03.2022 год. (tatjana.spaseska@uklo.edu.mk).

Подетални информации за начинот на апликација на следниот линк https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus/