Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок ќе биди во периодот од:

– Од 10.01.2022 год. до 14.01.2022 год.

Студентите кои немат да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.