Им се соопштува на редовните студенти од прва година на прв циклус студии запишани во академската 2021/2022 год. да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

  • на ден 20.12.2021г.студентите со досие бр. 01 до 44
  • на ден 21.12.2021г.студентите со досие бр. 45 до 88

Придржувањето кон распоредот е задолжително.

Прегледите ќе се обават во Здравствен дом Прилеп

во соба број 51. од 08 до 13 час. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација(задолжително).

Систематскиот    преглед    е    задолжителен    и   без

извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар.