Прелиминарни резултати од I колоквиум по Ревизија одржан на 10.11.2021