Им се соопштува на студентите од трета година кои што го слушаат предметот банкарско сметководство, дека се врши промена на терминот за одржување на наставата во среда, односно новиот термин на часовите ќе биде од 11 часот (среда)