Prof. d-r Saso Atanasoski

Full Professor

Consultations: Monday from 10:30 to 12:30 ч. Wednesday from 10:30 to 12:30 ч.

Professors
  • Introduction to economic globalization
  • International relations
  • Basics of economics
  • Economic globalization
  • Managerial Economics – II cycle of studies

Избор

Реферат

Биографија

Роден : 22.08.1960 Образование : Факултет за политички науки – насока меѓународни односи – Београд, 1984 година Магистратура – Економски факултет – Прилеп – 1993 год. Докторат – Економски факултет – Прилеп – 1997 год. Области на научен интерес : Политичка економија, меѓународна економија и меѓународни односи Наставно – научно звање : редовен – професор

Јавни функции :

– Продекан за настава на Економски факултет – Прилеп од 1999 год. до 2007 год.

– Член на одборот за акредитација во високото образование од 2003 год. до 2007 год.

– Проректор за настава на универзитетот Св.Климент Охридски – Битола од.2007 год. до 2015 год.

Е-маил

sasho.atanasoski@uklo.edu.mk
atanasoski_s@yahoo.com

Книги

1. Политичка економија на светскиот поредок – Прилеп, 2002; 2. Анатомија на светскиот поредок – Економски факултет – Прилеп 2003, во коавторство со проф. Д-р Тодор Тодоро

Престои

повеќе престои во странство во рамките на реализацијата на меѓународните проекти, и меѓународна соработка со факултети и универзитети

Трудови и конф.

Број на објавени трудови : околу 50
Учество во меѓународни проекти:  околу 40