Проф д-р Снежана Обедниковска

Вонреден Професор

Консултации среда 10.30h – 12.30h; понеделник 10.30 h- 12.30h Потребна е најава на маил за консултациите.