Проф д-р Сашо Атанасоски

Редовен Професор

Консултации Понеделник од 10:30 до 12:30 ч. Среда од 10:30 до 12:30 ч.