Проф д-р Сашо Атанасоски

Редовен Професор

Консултации вторник од 08 – 08.30 и од 13-14.часот. и четврток од 08- 08.30. и од 13-14.часот