Проф д-р Мирослав Андоновски

Вонреден Професор

Консултации Понеделник 10 – 12ч. Петок 10 : 30 – 12 : 30 ч.

Кадар
  • Меѓународно стопанско право
  • Право на Европска унија
  • Трговско право
  • Право на електронска трговија
  • Иновации и интелектуална сопственост
  • Корпорациски иновации и меѓународен бизнис