Проф д-р Мери Бошкоска

Редовен Професор

Кадар
  • Меѓународен маркетинг
  • Монетарна економија
  • Меѓународни бизнис финансии
  • Финансирање на проекти
  • Менаџмент на квалитет
  • Управување со ризици во банкарството