Проф д-р Мери Бошкоска

Редовен Професор

Консултации Понеделник 9.30 – 11.00 Среда 11.45 – 13.15

Кадар
  • Деловно комуницирање
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Социологија
  • Социологија со социологија на трудот
  • Организациска култура и деловна етика

План за работа по предметот организациска култура и деловна етика

План за работа по предметот лидерство и организациски промени

План за работа по предметот менаџмент на човечки ресурси

План за работа по предметот социологија

Одлука за избор

Реферат 1

Реферат 2