Проф д-р Коста Сотироски

Редовен Професор

Консултации Понеделник од 11:00 до 13:00 часот; Среда од 11:00 до 13:00 часот