Проф д-р Илија Христоски

Редовен Професор

Консултации Вторник од 10:00h до 12:00h Четврток од 10:00h до 12:00h