Проф д-р Игор Здравкоски

Редовен Професор

Консултации Понеделник од 10:00 до 12:00 и Среда од 10:00 до 12:00 часот