Проф д-р Гоце Менкиноски

Редовен Професор

Консултации Понеделник: од 10:30-12:30 часот; Среда: од 10:30-12:30 часот

Кадар