Проф д-р Анета Ристеска Јанкулоска

Редовен Професор

Консултации понеделник: 09:00-11:00 часот; среда: 09:00-11:00 часот.