Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 11:00 до 13:00 часот. Контакт телефонските броеви и e-mail  адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.

 

Студентски прашања за прв циклус

Весна Караџоска

Тел: +38975399076

e-mail: vesna.karadzoska@uklo.edu.mk

Студентски прашања за втор циклус

Димитар Ристески

Тел: +38970390119

e-mail:

Студентски прашања за трет циклус

Марија Мидовска Петкоска

Тел: +38971242595

e-mail: marija.midovska@uklo.edu.mk