Еразмус+ искуства

Mоето Еразмус+ искуство

ноември 16, 2022|0 Comments

Би сакал да се вратам кога за прв пат научив за размената на студенти во Март. Мојата цел тогаш беше само да аплицирам незаинтересирано, без разлика дали ќе бидам избран или не. Неколку месеци [...]

Mоето Еразмус+ искуство

август 4, 2022|0 Comments

Со самото запишување на Економски факултет-Прилеп бев одлучен дека ќе студирам еден семестар надвор од нашата држава со цел да соберам разновидни искуства. Еразмус + програмата и големиот број Универзитети со кои што Економскиот [...]

Моето E+ искуство како докторант на Економски факултет-Прилеп

мај 9, 2022|0 Comments

“Уште од мал имав афинитет кон истражувањата, патувањата, а од секогаш ме фасцинирале различните начини на перцепција. Стекнувањето на искуства и живеењето надвор од сопствената држава, а со самото тоа излегување од сопствената комфорна [...]

Моето Еразмус + искуство Елена Терпо – Стара Загора, Бугарија 2015 год.

ноември 17, 2015|0 Comments

Програмата Еразмус+ има повеќекратни цели коишто воглавно се насочени кон остварување на Стратегијата Европа 2020 преку меѓународна соработка во образованието и обуките, одржлив развој на партнерските земји во полето на високото образование и промоција на [...]

Моето Еразмус + искуство Тамара Петреска – Фоџа, Италија 2015 год.

ноември 17, 2015|0 Comments

Понекогаш спонтаните одлуки можат комплетно да го сменат текот на животот. При тоа, немојте да се плашите што ќе се случи,едноставно дозволете нештата да се случат и уживајте во нивниот тек. Преплавена од премногу [...]