Еразмус+ искуства

My Erasmus+ experience – Student: Ege Solmaz

мај 13, 2024|Коментарите се исклучени на My Erasmus+ experience – Student: Ege Solmaz

I’m Ege Solmaz, a student at the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Namik Kemal University in Tekirdag, Turkey, who catch the opportunity and realize mobility within the Erasmus+ program at the Faculty of [...]

My Erasmus+ experience – Students: Jakub Rehmus and Zuzanna Gajewska

март 13, 2024|Коментарите се исклучени на My Erasmus+ experience – Students: Jakub Rehmus and Zuzanna Gajewska

I am Jakub Rehmus, a student at the Faculty of Management and Economics in Gdańsk (Poland), who had the opportunity to participate in an Erasmus+ student mobility program in Prilep Faculty of Economics, together [...]

Моето Еразмус+ искуство – Студент: Виктор Трајкоски

март 6, 2023|Коментарите се исклучени на Моето Еразмус+ искуство – Студент: Виктор Трајкоски

Јас сум Виктор Трајкоски, студент на Економскиот Факултет и добитник на грант за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата. Со самото прифаќање на мојата апликација за студиски престој на Универзитетот во Дубровник, добив детални [...]

Моето Еразмус+ искуство – Студент: Мартин Атанасовски

март 1, 2023|Коментарите се исклучени на Моето Еразмус+ искуство – Студент: Мартин Атанасовски

Јас сум Мартин Атанасовски студент на Економскиот Факултет во Прилеп, преку кој што ја добив и шансата да реализирам студентска мобилност во рамките на Еразмус+ програмата. Благодарение на можностите кои што ги нуди оваа [...]

Моето Еразмус+ Искуство – Студент: Мери Спиркоска

февруари 27, 2023|Коментарите се исклучени на Моето Еразмус+ Искуство – Студент: Мери Спиркоска

Со запишувањето на Економскиот Факултет во Прилеп, имав желба барем еден семестар од моите студии да го поминам на некој од Европските Универзитети со кои Факултетот имам потпишано билатерален договор за соработка во рамките [...]

Mоето Еразмус+ искуство

ноември 16, 2022|Коментарите се исклучени на Mоето Еразмус+ искуство

Би сакал да се вратам кога за прв пат научив за размената на студенти во Март. Мојата цел тогаш беше само да аплицирам незаинтересирано, без разлика дали ќе бидам избран или не. Неколку месеци [...]

Mоето Еразмус+ искуство

август 4, 2022|Коментарите се исклучени на Mоето Еразмус+ искуство

Со самото запишување на Економски факултет-Прилеп бев одлучен дека ќе студирам еден семестар надвор од нашата држава со цел да соберам разновидни искуства. Еразмус + програмата и големиот број Универзитети со кои што Економскиот [...]

Моето E+ искуство како докторант на Економски факултет-Прилеп

мај 9, 2022|Коментарите се исклучени на Моето E+ искуство како докторант на Економски факултет-Прилеп

“Уште од мал имав афинитет кон истражувањата, патувањата, а од секогаш ме фасцинирале различните начини на перцепција. Стекнувањето на искуства и живеењето надвор од сопствената држава, а со самото тоа излегување од сопствената комфорна [...]

Моето Еразмус + искуство Елена Терпо – Стара Загора, Бугарија 2015 год.

ноември 17, 2015|Коментарите се исклучени на Моето Еразмус + искуство Елена Терпо – Стара Загора, Бугарија 2015 год.

Програмата Еразмус+ има повеќекратни цели коишто воглавно се насочени кон остварување на Стратегијата Европа 2020 преку меѓународна соработка во образованието и обуките, одржлив развој на партнерските земји во полето на високото образование и промоција на [...]

Моето Еразмус + искуство Тамара Петреска – Фоџа, Италија 2015 год.

ноември 17, 2015|Коментарите се исклучени на Моето Еразмус + искуство Тамара Петреска – Фоџа, Италија 2015 год.

Понекогаш спонтаните одлуки можат комплетно да го сменат текот на животот. При тоа, немојте да се плашите што ќе се случи,едноставно дозволете нештата да се случат и уживајте во нивниот тек. Преплавена од премногу [...]