Еразмус+ искуства

Моето Еразмус+ искуство – Студент: Виктор Трајкоски

март 6, 2023|0 Comments

Јас сум Виктор Трајкоски, студент на Економскиот Факултет и добитник на грант за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата. Со самото прифаќање на мојата апликација за студиски престој на Универзитетот во Дубровник, добив детални [...]

Моето Еразмус+ искуство – Студент: Мартин Атанасовски

март 1, 2023|0 Comments

Јас сум Мартин Атанасовски студент на Економскиот Факултет во Прилеп, преку кој што ја добив и шансата да реализирам студентска мобилност во рамките на Еразмус+ програмата. Благодарение на можностите кои што ги нуди оваа [...]

Моето Еразмус+ Искуство – Студент: Мери Спиркоска

февруари 27, 2023|0 Comments

Со запишувањето на Економскиот Факултет во Прилеп, имав желба барем еден семестар од моите студии да го поминам на некој од Европските Универзитети со кои Факултетот имам потпишано билатерален договор за соработка во рамките [...]

Mоето Еразмус+ искуство

ноември 16, 2022|0 Comments

Би сакал да се вратам кога за прв пат научив за размената на студенти во Март. Мојата цел тогаш беше само да аплицирам незаинтересирано, без разлика дали ќе бидам избран или не. Неколку месеци [...]

Mоето Еразмус+ искуство

август 4, 2022|0 Comments

Со самото запишување на Економски факултет-Прилеп бев одлучен дека ќе студирам еден семестар надвор од нашата држава со цел да соберам разновидни искуства. Еразмус + програмата и големиот број Универзитети со кои што Економскиот [...]

Моето E+ искуство како докторант на Економски факултет-Прилеп

мај 9, 2022|0 Comments

“Уште од мал имав афинитет кон истражувањата, патувањата, а од секогаш ме фасцинирале различните начини на перцепција. Стекнувањето на искуства и живеењето надвор од сопствената држава, а со самото тоа излегување од сопствената комфорна [...]

Моето Еразмус + искуство Елена Терпо – Стара Загора, Бугарија 2015 год.

ноември 17, 2015|0 Comments

Програмата Еразмус+ има повеќекратни цели коишто воглавно се насочени кон остварување на Стратегијата Европа 2020 преку меѓународна соработка во образованието и обуките, одржлив развој на партнерските земји во полето на високото образование и промоција на [...]

Моето Еразмус + искуство Тамара Петреска – Фоџа, Италија 2015 год.

ноември 17, 2015|0 Comments

Понекогаш спонтаните одлуки можат комплетно да го сменат текот на животот. При тоа, немојте да се плашите што ќе се случи,едноставно дозволете нештата да се случат и уживајте во нивниот тек. Преплавена од премногу [...]