ред. проф. д-р Сашо АтанасоскиКабинет Локак Дир. телефон 048 40 27 77 Email atanasoski_s@yahoo.com Консултации Понеделник од 10:30 до 12:30 ч. Среда од 10:30 до 12:30 ч. (За зимскиот семестар од акад. 2018/19г.)

Биографија

Роден : 22.08.1960 Образование : Факултет за политички науки – насока меѓународни односи – Београд, 1984 година Магистратура – Економски факултет – Прилеп – 1993 год. Докторат – Економски факултет – Прилеп – 1997 год. Области на научен интерес : Политичка економија, меѓународна економија и меѓународни односи Наставно – научно звање : редовен - професор

Јавни функции :

- Продекан за настава на Економски факултет - Прилеп од 01.10.1999 до 01.03.2008

- Проректор за настава на универзитетот Св.Климент Охридски - Битола од 01.10.2007 

Книги

1. Политичка економија на светскиот поредок – Прилеп, 2002; 2. Анатомија на светскиот поредок – Економски факултет – Прилеп 2003, во коавторство со проф. Д-р Тодор Тодоро

Престои

повеќе престои во странство во рамките на реализацијата на меѓународните проекти, и меѓународна соработка со факултети и универзитети

Трудови и конф.

Број на објавени трудови : околу 50

 Учество во меѓународни проекти: 1. “Континуирано менаџерско образование”, 1999 год, Цомпацт темпус-СМЕ, 03119-97. 2. “Модернизацијата на јавната администрација и на јавната политика во Република Македонија”, заеднички европски проект, 1999-2001 год., АЦ ЈЕП – 14359-1999; 3. “Администрирање и усовршување на универзитетите во Република Македонија”, заеднички европски проект, 2001-2003 год.; 4. Основање на институција и развој на курикулум за европски студии во Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, заеднички европски проект, 2001-2003 год. ЦД-ЈЕП 15001/2000. Јавни функции : Продекан за настава на економскиот факултет – Прилеп од 01.10.1999 год.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.